Rafi, M. (2016) “Appendicectomy; non-invaginaton vs. invagination of Appendicular stump”, Annals of King Edward Medical University, 12(1). doi: 10.21649/akemu.v12i1.827.